Thông tin truyện

Tối Cường Đại Võ Đạo Hệ Thống

Tối Cường Đại Võ Đạo Hệ Thống

Thể loại:

Võ Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Võ đạo xưng hùng, ai dám tranh phong?
Ngẫu lấy được võ hiệp hệ triệu hoán thống, nhất thống chư thiên, phích lịch, thiên tử, Long Hổ Môn, cái gì cần có đều có.

Danh sách chương