Thông tin truyện

Tối chung cứu thục

Tối chung cứu thục

Tác giả:

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang rata từ địa ngục trung tới , tìm kiếm cứu chuộc !——《 manh mối lục 》
…………
cái gì là cứu chuộc ?
ta cảm thấy phải là một người tốt trở nên xấu , sau đó lại lần nữa thay đổi tốt quá trình .
giống như là chúng ta sạch sẽ đích ra đời , dính một đời đích bụi bậm , sau đó sẽ sạch sẽ đích tử vong .
ừ/dạ , đây chỉ là một chuyện xưa .


Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối