Thông tin truyện

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Thời không khe hở liên thông dị giới, thời đại võ đạo giáng lâm!

Không luyện võ không có tiền đồ? May mắn có hệ thống nhặt thuộc tính, người khác tu luyện...

Danh sách chương