Thông tin truyện

Toàn Thế Giới Chích Hữu Ngã Bất Tri Đạo Ngã Thị Cao Nhân

Toàn Thế Giới Chích Hữu Ngã Bất Tri Đạo Ngã Thị Cao Nhân

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Làm một phàm nhân, bị một đám người tu hành não bổ thành lánh đời cao nhân, là cái dạng gì thể nghiệm?

Lâm Chỉ Thủy chính là như vậy, nhưng hắn còn trả lời...

Danh sách chương