Thông tin truyện

Toàn Năng Vận Động Viên

Toàn Năng Vận Động Viên

Thể loại:

Cạnh Kỹ

Trạng thái:

Đang ra


Điền kinh, bóng rổ, bóng đá, tennis. . .

Hết thảy thể dục hạng mục ta tất cả đều tinh thông. Olympic, đó là ta xoạt kỷ lục chiến trường.

Ta là trên thế giới đạt được kim bài nhiều nhất người, ta là trên thế giới thu được quán quân nhiều nhất người!

Ta là một cái vận động toàn năng viên. Ta chính là kỳ tích!

Văn học mạng hoàn toàn mới sáng tạo, quá quan trảm tướng làm ngài mang đến "Toàn năng thi đấu lưu" !

(Bổn trạm trịnh trọng nhắc nhở: Câu chuyện này thuần túy hư cấu, như có tương đồng, thuần túy trùng hợp, không nên bắt chước. )

Danh sách chương