Thông tin truyện

Toàn Cầu Xoát Quái

Toàn Cầu Xoát Quái

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Khi huyễn tưởng xâm nhập hiện thực, khi khoa học kỹ thuật cùng nhân tính va chạm, khi thế giới đứng trước lựa chọn, khi hủy diệt lặng yên đến. . . Đã định...

Danh sách chương