Thông tin truyện

Toàn Cầu Pokemon Triều Dâng

Toàn Cầu Pokemon Triều Dâng

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Bí cảnh giáng lâm, Pokemon hiện thế.

Thế giới bố cục bởi vì Pokemon đến mà phát sinh biến hóa long trời lở đất, trùng sinh trở về thời trung học Lan Cảnh Vân...

Danh sách chương