Thông tin truyện

Toàn Cầu Pokemon Thời Đại

Toàn Cầu Pokemon Thời Đại

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Tỉnh lại sau giấc ngủ thế giới cũng thay đổi, đây là một cái lấy Pokemon là chủ lưu xã hội hiện đại, nhân loại cùng nhóm Pokemon lấy một loại vi diệu quan hệ...

Danh sách chương