Thông tin truyện

Tổ Thượng Thị Đạo Mộ Đích

Tổ Thượng Thị Đạo Mộ Đích

Tác giả:

Thể loại:

Linh Dị

Trạng thái:

Đang raTrường sinh bất lão là nhân loại mộng tưởng, ngay cả Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế đều vì trường sinh bất lão mộng mà cố chấp truy cầu. Tào Úc Sâm ăn nhầm thuốc trường sinh bất lão, thành người chết sống lại, bởi vậy kế thừa biến mất ngàn năm "Tư Không Phủ" y bát.

Tư Không là chuyên quản xây dựng, tu lăng các phương diện chức quan, Hán đại quyền lực tăng lớn, phạm vi quản hạt cũng lớn. Hán mạt Tào Tháo từng nhận chức Tư Không chức vụ, thiết Mạc Kim giáo úy, phát đồi Trung Lang tướng làm đạo mộ, trộm mộ kỹ nghệ toàn xuất từ Tư Không Phủ, cho nên Tào Tháo Tư Không Phủ là trộm mộ chi vương. Các triều đại đổi thay đả kích xuống, Tư Không Phủ từ đây biến mất.

Tào Úc Sâm nhặt lại tổ nghiệp, đi lên một đầu vì vua trộm mộ Tư Không Phủ chính danh con đường...

Danh sách chương