Thông tin truyện

Tinh Hà Đại Đế

Tinh Hà Đại Đế

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Khi nhân loại bắt đầu bước vào ngân hà thời đại, cổ xưa tu hành liền toả sáng đi ra mới sinh mệnh lực.

Tu hành, vô luận tại cái gì thời đại vĩnh viễn sẽ không lỗi thời.

Kim Cương Kinh ở bên trong, Tu Bồ Đề hỏi Thích Ca Mâu Ni, "Muốn thành phật, như thế nào hàng phục hắn tâm?" .

Một câu, lên đường lấy hết tu hành đích chân lý, bốn chữ, hàng phục hắn tâm.

Tâm thần thông quảng đại, cho nên Tôn Ngộ Không còn gọi là Tố Tâm Viên. Mỗi người tâm linh chính là một tôn Tôn Ngộ Không, hàng phục Tâm Viên, liền có thể thành Đấu Chiến Thắng Phật.

Tại Tinh Hà Đại Đế bên trong, Mộng Nhập Thần Cơ cho ngươi trình bày tu hành đích chân lý.

Danh sách chương