Thông tin truyện

Tiếu Trừu Tam Quốc

Tiếu Trừu Tam Quốc

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Địch có Lã Phụng Tiên viên môn xạ kích, ta có Hòa Trung Đường tham tiền đoạt lợi.

Địch có Quan Vân Trường nghĩa bạc vân thiên, ta có Lý Liên Anh bán chúa cầu vinh.

Mỹ Chu Lang quạt lông khăn chít đầu, Mạnh Khương Nữ vừa khóc, cũng có thể lùi bách vạn hùng binh.

Phán đoán một cái quần anh lóng lánh thời đại, thiên cổ anh hùng lệ, một buổi đánh cá tiều nói, tạm thời mỉm cười đàm luận.

Danh sách chương