Thông tin truyện

Tiêu Sái Quỷ Y

Tiêu Sái Quỷ Y

Thể loại:

Linh Dị

Trạng thái:

Đang ra


Địa Phủ nữ quỷ làm bạn, Nhân gian giáo hoa tương bồi, trảm yêu trừ ma, bảo vệ Nhân gian chính đạo,

Vĩnh Lạc trấn Huyết Thi, Tương Tây chuyến đi, Mông Cổ cổ mộ âm hồn, Nam Cương Tuyết Vực, đều chỉ dẫn lấy ta giải khai một cái mấy ngàn năm mê. Đây là mệnh của ta, cũng là ta hoa tâm mệnhDanh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối