Thông tin truyện

Tiên Vương Đích Nhật Thường Sinh Hoạt

Tiên Vương Đích Nhật Thường Sinh Hoạt

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Vương Lệnh, Một cái không làm gì không được tu chân kỳ tài, 3 tuổi Kim đan, 5 tuổi Nguyên Anh, 7 tuổi Hoá thần...... Với tư cách là thế giới không làm gì không...

Danh sách chương