Thông tin truyện

Tiên Vận Truyện

Tiên Vận Truyện

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Giữa thiên địa , Đạo ở đâu? Vận ở đâu?

Cùng tỉ tỉ năm, trên dưới tìm kiếm chi. Bắt đầu thời kỳ hỗn độn, bao hàm thứ nhất. Thượng thanh hạ loạn, phân...

Danh sách chương