Thông tin truyện

Thương Lang Phá Quân

Thương Lang Phá Quân

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Đây là thuộc về Thương Lang chiến trường, đây là thuộc về thiết huyết thời không, bị tính kế hi sinh về sau huyết tế để Lý Thiên Thương thu được trùng sinh một cơ hội duy nhất, nhìn thiết huyết thiếu niên, ngạo thế trùng sinh, bóc âm mưu, Bình thế gia, khống thiên hạ, thúc ngựa Thương Lang, cùng yêu thú tranh phong.

PS: Đây là một cái sau khi trùng sinh nghịch thiên cải mệnh nhiệt huyết cố sự, nơi này chiến trường, nhiệt huyết nhất, cũng thân thiết nhất máu.