Thông tin truyện

Thục Hán Quyền Thần

Thục Hán Quyền Thần

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


"Á phụ, cứu mạng a, Tần vương cùng Đường vương sứ thần đều đến bức bách ta Đại Thục, một lời không hợp liền muốn nguy cấp a."

Lý Dịch tỉnh lại liền nhìn thấy một cái hoàng bào hài tử ôm chính mình khóc đất trời đen kịt.

"Chờ đã, Tần vương là ai? Đường vương là ai? Ngươi là ai?"

"Á phụ ngài không quen biết ta sao, ta là A Đẩu a, Tần vương Doanh Chính, Đường vương Lý Thế Dân a."

http://www.biquge.se/10647/

https://www.toptruyenchu.com/book/22049

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối