Thông tin truyện

Thuật Tu Đại Vu

Thuật Tu Đại Vu

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Đại đạo làm gốc, thần thông vì cán, pháp lý vì cành, thuật pháp vì lá, lấy lá cùng cành, lấy cành đạt cán, từ cán nhập căn, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên,...

Danh sách chương