Thông tin truyện

Thuần Dương Kiếm Tôn

Thuần Dương Kiếm Tôn

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Trường sinh đại đạo, đạo gia xưng thuần dương, ma giáo vi huyền âm, phật môn gọi chân như, thiếu niên Lăng Tiêu bằng chưởng trung chi kiếm, đạn kiếm chỉ ca, tiếu...

Danh sách chương