Thông tin truyện

Thú Quỷ

Thú Quỷ

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Yêu ma thời loạn lạc, muôn dân khổ sở.

Hạ thượng nhược, thụ ta hữu!

Thần hàng minh thăng, linh văn ngũ sắc.

Phủ thái dịch, càn khôn động!

Một hồi quỷ dị tai nạn bao phủ nhân thế, Tiết Dịch không thể không dùng đao trong tay, ở yêu ma quỷ quái bên trong chém đánh ra một con đường sống!