Thông tin truyện

Thiệu Tống

Thiệu Tống

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra

Thiệu giả, nhất viết kế; nhị viết đạo.

Công nguyên năm 1127, Bắc Tống diệt vong. Chợt, Hoàng Cửu tử Triệu Cấu tại vạn chúng trong chờ mong tại Thương Khâu...

Danh sách chương