Thông tin truyện

Thiết Thính Chư Thiên Vạn Giới

Thiết Thính Chư Thiên Vạn Giới

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Mỗi người hẳn là đều nghe qua cùng loại nói, đương ngươi không vui hoặc là có bí mật thời điểm, liền đem nó nói cho hốc cây hoặc là khe hở nghe.

Tề Hành vẫn luôn cảm thấy những lời này không có gì ghê gớm, thẳng đến có một ngày, hắn từ trên tường khe hở nghe được, một thế giới khác thanh âm.

Làm nữ nhân vừa gặp đã thương thông linh thần ngữ.

Kinh tâm động phách, giấu trời qua biển ảo thuật linh trận.

Miệng lưỡi sinh tân, sẽ sáng lên tuyệt thế xử lý.

Lên trời xuống đất, vượt quá tưởng tượng công nghệ đen chiến giáp.

Nghe lén? Không tồn tại, người đọc sách sự có thể tính trộm sao?

Danh sách chương