Thông tin truyện

Thiên Đình

Thiên Đình

Tác giả:

Thể loại:

Chưa rõ

Trạng thái:

Đang ra


Ta vốn một tán tu, chí tại tiêu dao du. Không biết làm sao người lấn ta, há có thể không dính huyết. Viễn cổ Thiên đình diệt, dư uy vẫn như cũ tại, truyền thừa chưa từng diệt, hữu duyên chính là có được. Tay có thể hái ngôi sao, huyết giết Thánh Nhân thể, uy chấn muôn đời giới, lại hiện ra Thiên đình uy.

. . .

Tu hành hệ thống: Nhân cảnh, Địa cảnh, Thiên cảnh, bán tiên. . .

Danh sách chương