Thông tin truyện

Thiên Cơ Chi Thần Cục

Thiên Cơ Chi Thần Cục

Tác giả:

Thể loại:

Linh Dị

Trạng thái:

Đang ra


【2016 hàng năm nhất đốt não huyền nghi suy luận tác phẩm đồ sộ! 】

Ngàn năm trước đó, có người thiết hạ một cái quỷ thần khó lường quỷ cục.

Ngàn năm về sau, một khối nho nhỏ 'Thiên thạch' lại dần dần mở ra một góc của tảng băng chìm. . .

Thần Cục phía dưới, ngươi có thể xác định bên cạnh mình thật là người? Ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là thật?

Cục là bàn cờ, người vì cờ, mưu tại cờ bên ngoài, người trong cuộc, đến tột cùng người nào chấp tử?

Thần không phải thật, quỷ cũng giả, tính ra giả tượng, kham phá thần trù, làm sao từ ta giương kích!

Huyền nghi cực hạn, suy luận đỉnh phong, YY đảng mời không nhìn thẳng!