Thông tin truyện

Thế Tôn

Thế Tôn

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Gia cảnh bần hàn, cùng ăn đất giang hàn, bất ngờ được một giọt thần bí huyết dịch, nắm giữ có thể vô hạn khôi phục bất tử bất diệt thân thể, vì không bị cắt miếng nghiên cứu, đi tới một con đường không có lối về.

Tính bùng nổ bí thuật, đánh đổi rất lớn? Công pháp nghịch thiên, nguy hiểm cực cao?

Không tồn tại!

"Không có cái gì kẻ địch là một lần tự bạo nổ bất tử, nếu như có vậy thì hai lần."

Danh sách chương