Thông tin truyện

Thế Ngoại Tiên Nông

Thế Ngoại Tiên Nông

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Nhỏ nông thôn, đại thế giới.

Diệp Nam trở thành thổ địa gia người thừa kế, hắn có thể điều động một phương thổ địa, cải tiến sinh vật!

Dựa vào năng lực này, hắn muốn tại mình sơn thôn, kiến thiết một cái mỹ lệ thế giới mới.

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối