Thông tin truyện

Thánh Lâm Chư Thiên

Thánh Lâm Chư Thiên

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Ta là Tỷ Can cháu trai.

Tỷ Can là một cái người chính trực, thuần túy người, vô tư người, tốt a chính là một cái lão nhân!

Hồ ly tinh mê hoặc Trụ Vương muốn đào gia gia của ta Thất Xảo linh lung tâm, nói là trị liệu sự đau lòng của nàng chi tật, chỉ cần hai mảnh là được.

Trụ Vương liền thành khẩn ý cắt để Tỷ Can moi tim!

Làm cháu trai, ta đương nhiên không đồng ý.

Trên đại điện, ta liền hỏi Tỷ Can: Gia gia, là trước làm tử hồ ly tinh, vẫn là trước đem Trụ Vương tâm móc ra nhìn xem có phải hay không hắc?

Tỷ Can nộ nói: Nghịch tôn, đại nghịch bất đạo! Quân muốn thần tử, thần không thể không chết!

Ta rất xoắn xuýt, muốn hay không trước làm tử lão đầu này?

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc!

Danh sách chương