Thông tin truyện

Thanh Hồ Kiếm Tiên

Thanh Hồ Kiếm Tiên

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Đại hoang thượng, tông môn san sát, bách gia tề phóng, không chỉ có nhân yêu ma tam tộc thế chân vạc, càng có Phật Ma Đạo Nho tứ đại thống.

Bình phàm tiểu tử...

Danh sách chương