Thông tin truyện

Thần Huyễn

Thần Huyễn

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Đốt sách chôn nho, đốt chính là gì sách, chôn lại là người nào? Vì sao muốn xây mười hai tượng đồng xây cung A phòng? Cung A phòng thật bị một mồi lửa thiêu hủy? Mười hai tượng đồng lại tung tích nơi nào? Phồn vinh chư tử bách gia vì cái gì bắt đầu yên lặng? Thủy Hoàng vì cái gì không để ý phản đối kiên trì Thái sơn phong thiện? Trường sinh thuật luyện đan, đến cùng có tồn tại hay không?

Danh sách chương