Thông tin truyện

Thần Bí Chi Thụ

Thần Bí Chi Thụ

Tác giả:

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Thế giới dần dần không giống, rất nhiều vật kỳ quái xông ra.

Lý Xán đạt được một gốc thần bí Tiểu Thụ, có thể tại cực hạn hoàn cảnh bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra mang đến dị năng quả.

Cá ướp muối còn sống, vẫn là tìm kiếm cực hạn hoàn cảnh thúc quả?

Đây là một vấn đề.

Danh sách chương