Thông tin truyện

Thám Bí Toàn Cầu: Ngạnh Hạch Chủ Bá

Thám Bí Toàn Cầu: Ngạnh Hạch Chủ Bá

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Xuyên qua thế giới song song, Trương Hạo may mắn trở thành « một tỷ vòng quanh trái đất đại mạo hiểm » người khiêu chiến.

Kích hoạt 【 toàn thế giới đánh...

Danh sách chương