Thông tin truyện

Thái Thượng Chương

Thái Thượng Chương

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Thế xưng Thái Thượng, ta vi Đạo Tổ!

Nhân thần yêu ma chung sống tranh chấp, vu chúc tiên tu vạn pháp lộ ra thế giới. Chư đế hiển thánh chế kinh thiên huyền thông, đăng thiên chi lộ nhiều vô số kể, muôn nghìn thế gian căn bản Đại Đạo như thế nào tìm?

Một đứa bé theo mông muội Man Hoang đi tới, đạp vô tận hiểm trở, xua tan tầng tầng sương mù, nghiên cứu thiên địa chi nguyên, trèo lên tạo hóa chi đỉnh, thành tựu sáng đạo chi tổ.

Danh sách chương