Thông tin truyện

Thái Thượng Bảo Triện

Thái Thượng Bảo Triện

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Thái thượng người, đại đạo người thống trị, chí cao chi Đạo Tổ, vạn giáo chi tông nguyên, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, chung hồ không có cuối cùng, cùng hồ vô tận người. Bắt nguồn từ mạt pháp thế giới, cầm trong tay thần bí ngọc phù, giáng lâm Cửu Châu hạo thổ, thiếu niên truy đuổi thái thượng vị nghiệp con đường tu hành
https://www.toptruyenchu.com/b/70995/

Danh sách chương