Thông tin truyện

Tạo Hóa Thần Cung

Tạo Hóa Thần Cung

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Địa Cầu trạch nam hồn xuyên dị thế, lĩnh ngộ vô thượng thần công, một đường nghiền ép.

Mở Linh Hải, ngưng long mạch, kết địa đan, hóa Thiên Anh...

Danh sách chương