Thông tin truyện

Tam Quốc Vũ Thánh Quan Vân Trường

Tam Quốc Vũ Thánh Quan Vân Trường

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra

Một người hiện đại xuyên qua Hán mạt thành Quan Vũ, còn không tới kịp nhân biến thành hơn năm mươi tuổi lão nhân gia mà bi thương, đột nhiên phát hiện mình đang...

Danh sách chương