Thông tin truyện

Tam Quốc Kiêu Tướng

Tam Quốc Kiêu Tướng

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Xuyên qua đến Tam quốc diễn nghĩa bên trong Hán mạt... ... . Lưu Hiến hoàn xem bốn phía, bỗng nhiên phát hiện mình thật sự rất suy. Việc nhà tuy tốt, cũng đã qua bực bội, xả đại kỳ thụ cột rõ ràng không đủ phân lượng, cũng không có tư cách đó. Chuẩn bị góp sức "Minh chủ", làm cái sau đó Gia Cát Lượng, nhưng bi ai phát hiện, thiên hạ này tuy lớn, có thể trừ ra mấy cái nghe nhiều nên thuộc địa danh bên ngoài, chính mình càng là một cái trợn mắt mù, bi ai! Quá bi ai rồi! Trong hoảng hốt, đột nghe liên hoàn mỹ nhân kế, lại nghe ba anh chiến Lã Bố. Hắn kinh ngạc phát hiện mình thế giới đang ở càng là lấy Tam quốc diễn nghĩa làm chủ đề Hán mạt, thế giới này rất đặc sắc! . . .

Danh sách chương