Thông tin truyện

Tam Quốc Giáng Lâm Hiện Thế

Tam Quốc Giáng Lâm Hiện Thế

Tác giả:

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra

Tam Quốc thế giới từ trên trời giáng xuống, trò chơi hệ thống khóa lại hiện thực.

Đã từng biến mất thiết kỵ tái hiện nhân gian, băng lãnh lưỡi đao thu hoạch...