Thông tin truyện

Tam Quốc Đệ Nhất Khanh

Tam Quốc Đệ Nhất Khanh

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra

Tào Tháo: Anh hùng thiên hạ, duy các hạ cùng sử dụng ngươi!

Phi Vũ: Anh hùng thiên hạ chỉ một mình ta, ngươi không tính anh hùng.

Lưu Bị: Huynh đệ như tay chân,...