Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Thục Hán Phục Hưng

Tam Quốc Chi Thục Hán Phục Hưng

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Một ngày trước khi Thục Hán diệt vong, người hiện đại Lưu Tầm xuyên không trở thành Thục Hán hoàng tử Lưu Tuần. Trước mắt non sông gấm vóc, Lưu Tầm không cam chịu làm thân mất nước! May mắn thừa kế được Gia Cát Võ hầu di kế, thu di thần tân tướng, giữ nước mở cõi. Còn thu được thất sắc kiếm trận hộ thân, do 7 vị mỹ nữ chấp chưởng. Xúc tiến nông canh, khai khoa thủ sĩ, 4 đại phát minh vượt thời gian, khơi thông thương lộ quốc tế... Nguyện nâng quốc gia đệ nhất phú cường...

http://www.toptruyenchu.com/sanguozhishuhanfuxing/