Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Thế Kỷ Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Thế Kỷ Thiên Hạ

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra

Mặc Trúc trong rừng, liệt nhật vào đầu, đốt hương 3 bái, tế cáo thiên địa. Ba người trăm miệng một lời: Chúng ta ở đây kết nghĩa kim lan, sinh tử cần nhờ, cát...

Danh sách chương