Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Lưu Bị Thị Đạo Soái

Tam Quốc Chi Lưu Bị Thị Đạo Soái

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Dựa vào tiên tri sớm giác ngộ, trộm lấy nhân tài, đầu cơ trục lợi. Cùng huynh đệ liều mạng, vì hoàng đồ bá nghiệp mà liều mạng.

Danh sách chương