Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Đế Bá Vạn Giới Hệ Thống

Tam Quốc Chi Đế Bá Vạn Giới Hệ Thống

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Trùng sinh Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, Đổng Trác bá quyền, chư hầu rung chuyển, nguy cấp đến đế hoàng hệ thống nhận chủ, mà xem Lưu Hiệp làm sao đến hệ thống phụ...

Danh sách chương