Thông tin truyện

Tại Tiên Hiệp Thế Giới Mạc Thi

Tại Tiên Hiệp Thế Giới Mạc Thi

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Thu liễm tán tu Trường Xuân thượng nhân thi thể, thu hoạch được « Trường Xuân công tâm đắc », gia tăng năm ngàn điểm kinh nghiệm.

Ngài Trường Xuân công có sở...

Danh sách chương