Thông tin truyện

Tái Ngoại Giang Nam

Tái Ngoại Giang Nam

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Cô nhi Dương Thừa Chí tốt nghiệp đại học , hộ tống cửa sổ xuôi nam dốc sức làm , tao ngộ tai bay vạ gió , trong lúc vô tình phát hiện từ nhỏ mang ở trên người ẩn giấu thân thế ngọc bội có một cái có thể trồng thần kỳ không gian . Mang theo cái này thần kỳ ngọc bội rời đi đô thị phồn hoa , trở lại cằn cỗi lạc hậu sơn thôn , vay thần kỳ ngọc bội , chế gia nghiệp , tìm thân thế , chấn trung y , từng bước một đem cằn cỗi lạc hậu nông thôn chế tạo thành hoa hương mãn viên tái ngoại Giang Nam . "Ta muốn dùng không gian mang tới kỳ ngộ , trực diện Thượng Thiên dành cho của ta đồ phá hoại nhân sinh "

Danh sách chương