Thông tin truyện

Ta Vong Linh Không Nghe Lời

Ta Vong Linh Không Nghe Lời

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Ta là Trần Hiên, ta sống lại trở thành tử linh pháp sư. .

Lôi hệ pháp sư uy lực lớn? Xin lỗi, ta có Thổ hệ khô lâu chiến sĩ;

Thổ hệ pháp sư phòng ngự...