Thông tin truyện

Ta Thật Không Có Nhằm Vào Pháp Gia

Ta Thật Không Có Nhằm Vào Pháp Gia

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra

Xuyên qua mười năm sau.

[ ngươi giết chết một con Ma Bạo ếch, tính gộp lại giết chết Ma Bạo ếch 164.250 con ]

[ ngươi pháp thuật kháng tính tăng lên đến...

Danh sách chương