Thông tin truyện

Ta Pokemon Quá Mạnh

Ta Pokemon Quá Mạnh

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Hết thảy đều muốn từ một khối đá bắt đầu

17 tuổi Lưu Thanh Sơn ngoài ý muốn bị một khối đá đánh trúng đầu óc, từ đó đầu óc liền nhiều hơn rất...

Danh sách chương