Thông tin truyện

Ta Nhất Định Phải Ẩn Dấu Thực Lực

Ta Nhất Định Phải Ẩn Dấu Thực Lực

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Trồng trọt đồng ruộng, làm một cái nông phu, thời gian một tháng, ban thưởng vô thượng thần thông, Chưởng Trung Thần Quốc.

Đi bến tàu đương một cái kiệu phu,...

Danh sách chương