Thông tin truyện

Ta một ngày có 48 giờ

Ta một ngày có 48 giờ

Tác giả:

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Một tháng trước Trương Hằng phát hiện bản thân thời gian một ngày nhiều ra 24 tiếng, cùng lúc đó hắn cũng bị cuốn vào đến một tràng trò chơi nguy hiểm bên...

Danh sách chương