Thông tin truyện

Ta Có Một Tòa Luyện Yêu Tháp

Ta Có Một Tòa Luyện Yêu Tháp

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Lâm Viễn phát hiện tại luyện yêu tế đàn thượng, vạn vật đều có thể yêu (nương)!

Thế là, bên cạnh hắn vật phẩm liền từng cái bị yêu (nương) hóa. . .

Đọc nhắc nhở (cũng không trọng yếu): Quyển sách là thuần khiết nhẹ huyền huyễn đô thị nhẹ nhõm văn, không cần lão tài xế dẫn đường liền có thể quan sát!