Thông tin truyện

Ta Có Một Cái Điên Cuồng Chuyển Phát Nhanh Trò Chơi

Ta Có Một Cái Điên Cuồng Chuyển Phát Nhanh Trò Chơi

Thể loại:

Linh Dị

Trạng thái:

Đang ra

"Chúc mừng ngươi kích hoạt khủng bố chuyển phát nhanh trò chơi!"

"Mời lựa chọn ngươi hàng chuyển phát nhanh!"

Dân đi làm Lâm Mặc trong điện thoại di động bỗng...

Danh sách chương